8:00 - 16:00

os. Orła Białego 74
61-251 Poznań

emai: kontakt@biurosynergia.pl
tel: 61 22 34 108 tel: 601 862 978