Cennik

Przedstawiamy cennik na rok 2024. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Liczba dokumentów miesięcznie                                            Bez VAT                            z VAT                              Operacje zagraniczne     
od 0 do 10150,00 zł / mies.350,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 11 do 20200,00 zł / mies.410,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 21 do 40300,00 zł / mies.530,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 41 do 70400,00 zł / mies.650,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 71 do 100500,00 zł / mies.770,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 101 do 130600,00 zł / mies.890,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
ponad 130do wyceny indywidualnej

*w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bez VAT jako dokument określa się fakturę, rachunek, raport fiskalny miesięczny.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Liczba dokumentów** miesięcznie          Bez VAT                     z VAT                         Operacje zagraniczne     
od 0 do 10240,00 zł / mies.360,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 11 do 20300,00 zł / mies.420,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 21 do 40420,00 zł / mies.540,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 41 do 70540,00 zł / mies.660,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 71 do 100660,00 zł / mies.780,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
od 100 do 130780,00 zł / mies.900,00 zł / mies.+150,00 zł / mies.
ponad 130do wyceny indywidualnej

**w przypadku KPiR jako dokument określa się fakturę, rachunek, zestawienie sprzedaży bezrachunkowej, raport fiskalny miesięczny, dowód wewnętrzny.

Księgi rachunkowe

Liczba dokumentów*** miesięcznie                                     Cena za pakiet                                                                 
spółka nieaktywna120,00 zł / mies.
od 1 do 10420,00 zł / mies.
od 11 do 20720,00 zł / mies.
od 21 do 501140,00 zł / mies.
od 51 do 1001860,00 zł / mies.
od 101 do 2003720,00 zł / mies.
od 201 do 3005460,00 zł / mies.
ponad 300do wyceny indywidualnej

***W przypadku Ksiąg Rachunkowych jako dokument określa się fakturę, stronę w raporcie kasowym, stronę w wyciągu bankowym, dokument polecenie księgowania.

Obsługa płac/ZUS

Obsługa osoby zatrudnionej na umowę o pracę
(naliczanie wynagrodzeń, ZUS, rejestracja)
60,00 zł / os. / mies.
Obsługa osoby zatrudnionej na umowę zlecenie
(naliczanie wynagrodzeń, ZUS, rejestracja)
60,00 zł / os. / mies.
Sporządzanie i wysłanie rocznej deklaracji PIT i RMUA30,00 zł / szt. + opłata za wysyłkę1
Sporządzenie i wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia (US, ZUS i inne) 40,00 zł + opłaty skarbowe i opłata za wysyłkę1
Sporządzenie i wysłanie odpowiedzi na wniosek komorniczy50,00 zł / szt. + opłata za wysyłkę1
Sporządzenie zaświadczenia o zarobkach20,00 zł / szt.
Korekta rozliczeń ZUS lub listy płac (brak informacji o zatrudnieniu, korekta wynagrodzenia)50,00 zł / szt.
  

Pozostałe czynności

Sporządzenie PIT-28, PIT-36, PIT-36L z działalności gospodarczejnieodpłatnie
Sporządzenie dodatkowych zeznań PIT150,00 zł / szt.
Rozliczenie zagranicznego PITdo wyceny indywidualnej
Sporządzenie sprawozdania finansowegoliczona jako średnia z roku sprawozdawczego, nie mniej niż 700,00 zł
Opłata za przejęcie ksiąg w trakcie roku podatkowegodo uzgodnienia
Rozliczenie kilometrówki / delegacji50,00 zł / szt.
Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej przez CEiDG100,00 zł / szt.
Przygotowanie dokumentów do banku celem uzyskania kredytu, leasingu, kwartalne sprawozdania do banku, dodatkowe zlecone analiz, zestawienia i prognozyod 170,00 zł / szt.
Składanie korekt deklaracji księgowych koniecznych do złożenia z powodu błędu klienta120,00 zł / szt.
Opłata za uczestniczenie i przygotowywanie dokumentów w przypadku kontroli, czynności sprawdzających i innych żądań urzędów powyżej 2 godzin25,00 zł / godz.
Sporządzenie i wysłanie potwierdzenia sald5,00 zł / szt. + opłata za wysyłkę1
Sporządzenie deklaracji GUS70,00 zł / szt.
Sporządzenie noty korygującej5,00 zł / szt.
Sporządzenie deklaracji PCC50,00 zł / szt.
Sporządzenie wniosku EORI300,00 zł / szt.
Sporządzenie i wysłanie odpowiedzi na pisma urzędowe30,00 zł / szt. + opłata za wysyłkę1
Sporządzenie „czynnego żalu”30,00 zł / szt.
Sporządzenie deklaracji INTRASTATdo uzgodnienia

1opłata za wysyłkę wynosi 5,00 zł + koszt nadania listu poleconego wg aktualnego cennika Poczty Polskiej


Przedstawiony cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.